PETZL

Petzl

Rodina PETZL ve Francii v 70. letech založila firmu, jejíž posláním se stalo vytvářet jednoduchá, účinná a inteligentní řešení pro lidi nadšené vertikalitou a zkoumáním neznámého. Věrnost tomuto poslání se projevuje ve všech výrobcích, vybaveních a odborných textech. V posledních letech zaznamenává činnost této firmy rychlé a podstatné změny:

Objevují a rozvíjejí se sportovní aktivity donedávna téměř neznámé. Dochází ke specializaci jednotlivých odvětví jako horolezectví ve volném terénu, horolezectví na umělých stěnách, horolezectví velkých stěn a bouldering. Velký rozmach zaznamenává také například zimní horolezectví a další.

Současně s tím, jak se rozšiřuje zájem o vertikalitu, tato firma stále pokračuje v práci. Team navrhuje nové techniky, vytváří tréninkové pomůcky, snaží se hlavně upozorňovat na všudypřítomné riziko.Tento výrobní podnik se chce také více zapojit do rozvoje komunity sportovců. Proto se rozhodl, že v roce 2006 založí nadaci, která bude podporovat snahy v oblasti trvale udržitelného rozvoje s důrazem na vzdělávání a prevenci rizik spojených s činnostmi ve výškách a hledání rovnováhy mezi člověkem a přírodním, kulturním a ekonomickým prostředím.

Zobrazeno 1– 4 z 4 produktů